Oferta - Rara avis
Przejdź do treści

Menu główne:

Strona Główna < Oferta

Rzeczoznawca majątkowy – Oferta wyceny działki i domu

Firma Rara Avis świadczy usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz doradztwa inwestycyjnego. Na Państwa życzenie możemy dokonać analizy określonego segmentu rynku, jak również przeprowadzić badanie stanu prawnego nieruchomości. Sporządzamy również opinie w zakresie oszacowania wartości nieruchomości. Opracowanie w postaci operatu szacunkowego może być wykorzystane tylko do celu w jakim zostało opracowane.
Cel do jakiego może być wykorzystana wycena:
• Określenie wartości nieruchomości dla potrzeb kupna – sprzedaży,
Określenie wartości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytowej,
Określenie wartości dla potrzeb podatkowych,
Określenie wartości dla potrzeb księgowych,
Określenie wartości dla określenia stanowiska w postępowaniu administracyjnym,
Określenie wartości dla potrzeb ubezpieczeniowych,
• Inne, niewymienione.
Nasza firma zajmuje się również wycenami dla organów sądowniczych w ramach postępowań wszczętych w oparciu o postanowienia Kodeksu Cywilnego. Współpracowaliśmy i współpracujemy również z organami administracji samorządowej. Możemy być pomocni przy ustaleniu stanowiska w sprawach administracyjnych, tj.: wywłaszczenia, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłaty planistycznej oraz adiacenckiej. Choć w takich sprawach urząd działa w oparciu o własnego biegłego, to jednak strona postępowania nie musi być bierna i indolentnie zgadzać się z postanowieniami urzędu.

Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego